Bezpieczna eksploatacja elektryczności w naszych domach jednorodzinnych, wymaga przede wszystkim prawidłowego montażu instalacji. Niemniej jednak, równie istotną kwestią jest tutaj nasze podejście. Niewłaściwe użytkowanie instalacji, czy też samych urządzeń elektrycznych, również może stwarzać całkiem poważne zagrożenia. Dlatego też, przede wszystkim, powinniśmy skupić się na kwestii tego, aby wszyscy domownicy, dobrze wiedzieli, w jaki sposób obchodzić się z prądem elektrycznym, oraz jak nie wywoływać niepotrzebnego zagrożenia. Poza tym, musimy zadbać o to, aby nasza instalacja była zawsze w pełni sprawna. Będzie to pociągać za sobą pewne koszty i wymagania, niemniej jednak bez tego, bezpieczna eksploatacja elektryczności, będzie bardzo trudna do osiągnięcia.

Jak sprawić, aby bezpieczna eksploatacja elektryczności w domu stała się faktem?

Przede wszystkim więc, musimy zacząć od tego, aby instalacja była prawidłowo zamontowana, a wszystkie jej elementy sprawne i działające zgonie z założeniami. Wymagać to będzie regularnego kontrolowania poszczególnych jej elementów, oraz regularnego przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych. Wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, niemniej jednak w wielu przypadkach jest po prostu niezbędne. Szczególnie jeśli instalacja jest eksploatowana dość intensywnie. W takich bowiem okolicznościach, uszkodzenia mogą pojawiać się stosunkowo szybko i często.

Warto także aby domownicy znali podstawowe zasady korzystania z instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Pozwoli nam to osiągnąć stan, w którym bezpieczna eksploatacja elektryczności będzie czym zupełnie naturalnym. Czymś wręcz odruchowym.

Zasady korzystania z elektryczności.

Musimy więc przypomnieć sobie niezbędne, podstawowe zasady użytkowania instalacji oraz urządzeń elektrycznych, aby następnie dopilnować ich przestrzegania w naszym domu. Do najważniejszych kwestii w tym zakresie będziemy więc zaliczać:

  • Zakaz użytkowania elektryczności oraz urządzeń elektrycznych z mokrymi rękami
  • Nie używanie gniazdek i łączników, które wyraźnie są oderwane od ściany.
  • Nie korzystanie z urządzeń elektrycznych, co do których sprawności nie jesteśmy pewni.
  • Nie wyszarpywanie wtyczek z gniazdek, bowiem powoduje to ich wyrywanie ze ściany co może doprowadzić do zwarcia.
  • Nie stosowanie bezpieczników większych niż zalecane przepisami na dany obwód instalacyjny.

Mamy więc kilka prostych, podstawowych zasad, których przestrzegania wymaga od nas bezpieczna eksploatacja elektryczności. Jakiekolwiek odstępstwa od tych zasad mogą (i z reguły tak tez bywa) skończyć się tragicznie w skutkach.

Podsumowanie

Musimy tutaj więc przede wszystkim przypilnować przestrzegania zasad użytkowania elektryczności, oraz zadbać o to, aby wszystkie jej użytkowane przez nas elementy były w pełni sprawne i bezpieczne. Chodzi nam przede wszystkim o łączniki i gniazdka elektryczne do instalacji domowej, bowiem to z nimi właśnie mamy największy kontakt. To właśnie przy wadliwych gniazdkach i łącznikach dochodzi najczęściej do porażenia prądem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *