Współczesny przemysł budowlany, regularnie sięga po nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki którym, nowo realizowane inwestycje budowlane, mogą być trwalsze i bardziej odporne na uszkodzenia eksploatacyjne. Wśród najczęściej stosowanych w tym celu nowoczesnych rozwiązań, bez wątpienia najważniejsze miejsce zajmują materiały geosyntetyczne. Są to tworzywa wykonywane z włókien ciągniętych z polietyleny czy też polipropylenu (można produkować z odzyskiwanych w procesie recyklingu tworzyw sztucznych), charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Najbardziej spopularyzowane w ostatnim czasie są bez wątpienia geosiatki, wykorzystywane w bardzo wielu, różnorodnych sytuacjach na placu budowy.

Czym jest geosiatka?

Geosiatki to płaskie struktury geosyntetyczne, wykonywane najczęściej z poliestrowych włókien ciągłych. Mogą one dodatkowo być powlekane polimerową powłoką ochronną (geosiatki Miragrid GX). Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami technicznymi. Są wysoce odporne na rozciąganie, skutkiem czego, nawet duże obciążenia eksploatacyjne nie wpływają negatywnie na ich trwałość.

Zastosowanie geosiatek.

W standardowych założeniach geosiatka to materiał stosowany przede wszystkim w procesie stabilizacji gruntów w budownictwie kolejowym oraz drogowym. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami tarcia w stosunku do podłoża gruboziarnistego. Nadaje się więc także do zbrojenia warstwy podbudowy. Dzięki zastosowaniu w takim zakresie geosiatki, można osiągnąć większą trwałość podbudowy nawet przy stosunkowo dużych obciążeniach eksploatacyjnych.

geosiatka typu Miragrid GX

Wdrożenie geosiatki w warstwie podbudowy będzie zapewniać utrzymanie kruszywa kamiennego w stabilnej pozycji przy dużych obciążeniach. Będzie to znacznie wydłużać proces eksploatacji nawierzchni, bez konieczności prowadzenia prac renowacyjnych. Jak wiadomo bowiem, wszelkie spękania nawierzchni bitumicznej, swój początek biorą w przesunięciach podbudowy. W sytuacji, kiedy podbudowa jest ustabilizowana, nawierzchnia będzie wykazywać większy poziom trwałości oraz odporności na obciążenia eksploatacyjne.

Typy dostępnych geosiatek.

Oczywiście geosiatki występują w wielu różnych wariantach wykonania, charakteryzujących się różnymi parametrami technicznymi. Poszczególne rodzaje geosiatek będą przeznaczone do różnych zastosowań w budownictwie technicznym. Najbardziej popularne są Geosiatki Miragrid GX. Obecnie na rynku dostępne są także geosiatki Polgrid BX, Polgrid UX, oraz specjalistyczne geosiatki do budowy oraz prowadzenia prac remontowych i renowacyjnych nawierzchni bitumicznych.

Jednym słowem geosiatki to materiał geosyntetyczny o bardzo szeroki spektrum zastosowania, występujący w wielu różnych wariantach konstrukcyjnych. Jest to jeden z częściej stosowanych materiałów geosyntetycznych we współczesnym budownictwie inżynieryjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *