Stabilizacja podłoża w budownictwie inżynieryjnym, realizowana jest na wiele różnych sposób, w zależności od konkretnych wymagań oraz warunków terenowych. Najczęściej w tym zakresie wykorzystywane są materiały geosyntetyczne, takie jak wszelkiego rodzaju Geosiatki, geokompozyty oraz maty i siatki przeciwerozyjne. Zapewniają one uzyskiwanie efekty stabilizacji warstwy podłoża. Konieczność ich zastosowania wynika przede wszystkim z tego, iż rzadko kiedy będziemy mieć do czynienia z sytuacją, aby dane podłoże nadawało się bezpośrednio do budowy nawierzchni asfaltowej. Zawsze trzeba będzie dokonać odpowiednich rozwiązań w zakresie zabezpieczenia podłoża, aby ostateczna nawierzchnia bitumiczna wykazywała wysoki poziom trwałości oraz odporności na obciążenia eksploatacyjne.

Jakie obecnie stosowane są rozwiązania dla stabilizacji podłoża?

Zdecydowanie najczęstszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw kamiennych, które także powinny być odpowiednio stabilizowane. Pojedyncze frakcje kamienne mają to do siebie iż mogą dość łatwo topić się w gruncie. Jeśli zaś warstwa podbudowy z kruszywa będzie ułożona na wstępnie rozłożonej geosiatce, zapewni to stabilizację samej warstwy podbudowy i uniemożliwi jej zapadanie się w grunt. Tego typu rozwiązania dla stabilizacji podłoża będą zabezpieczać ostateczną warstwę nawierzchni asfaltowej przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami wynikającymi z pracy podbudowy. Mamy tutaj na myśli wpływ warunków atmosferycznych, wody, mrozu, zmiany poziomu wilgotności. Wszystkie te warunki mogą wpływać na trwałość strukturalną warstwy podbudowy. Jeśli zaś ta warstwa zacznie osiadać w gruncie, to tak samo z czasem na nawierzchni bitumicznej zaczną pojawiać się spękania i zagłębienia.

Bardzo ciekawe jest tutaj jednakże to, iż poprzez zastosowania geosiatek do wzmacniania podbudowy zabezpieczamy całą konstrukcję nawet przed negatywnym wpływem ruchów tektonicznych czy też przed szkodami górniczymi. Jeśli teren zacznie osiadać poprzez wykopy górnicze prowadzone pod spodem, z czasem cała droga zacznie się lekko zapadać, tutaj jednakże zastosowana geosiatka sprawi, iż nie będzie to zapadanie się skokowe, a całościowe. Dlatego tez, ewentualne zapadnięcia będą na nawierzchni wyglądać łagodnie, jak naturalne spadki i wzniesienia terenu.

Pozostałe rozwiązania dla stabilizacji podłoża.

Poza kwestią zastosowania geosiatki do wzmacniania warstwy podbudowy drogowej, bardzo często, wykorzystywane będą także wszelkiego rodzaju siatki przeciwerozyjne czy też różnorodne geokompozyty. Tego typu rozwiązania stosowane są jednak w mniej newralgicznych miejscach, gdzie także trzeba zapewnić stabilizację podłoża. Z reguły, najczęściej, w najbardziej wymagających zastosowaniach, wykorzystywane są klasyczne geosiatki z włókien polipropylenowych. Wykazują one bowiem najlepsze w tym zakresie właściwości. Jest to więc rozwiązaniem zdecydowanie najbardziej popularnym we współczesnym budownictwie inżynieryjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *